رفتن به محتوای اصلی
سایت گالری نقاشی پگانا آرت برگزارکننده نمایشگاه ملی و بین المللی در برج میلاد و دیگر مناطق کشور و همچنی برگزارکننده گالری نقاشی مدرن که قصد معرفی هنرمندان، آموزش نقاشی با مدرک بین المللی و فروش اینترنتی آثار هنری را دارد.
سایت گالری نقاشی پگانا آرت برگزارکننده نمایشگاه ملی و بین المللی در برج میلاد و دیگر مناطق کشور و همچنی برگزارکننده گالری نقاشی مدرن که قصد معرفی هنرمندان، آموزش نقاشی با مدرک بین المللی و فروش اینترنتی آثار هنری را دارد.
سایت گالری نقاشی پگانا آرت برگزارکننده نمایشگاه ملی و بین المللی در برج میلاد و دیگر مناطق کشور و همچنی برگزارکننده گالری نقاشی مدرن که قصد معرفی هنرمندان، آموزش نقاشی با مدرک بین المللی و فروش اینترنتی آثار هنری را دارد.
سایت گالری نقاشی پگانا آرت برگزارکننده نمایشگاه ملی و بین المللی در برج میلاد و دیگر مناطق کشور و همچنی برگزارکننده گالری نقاشی مدرن که قصد معرفی هنرمندان، آموزش نقاشی با مدرک بین المللی و فروش اینترنتی آثار هنری را دارد.
سایت گالری نقاشی پگانا آرت برگزارکننده نمایشگاه ملی و بین المللی در برج میلاد و دیگر مناطق کشور و همچنی برگزارکننده گالری نقاشی مدرن که قصد معرفی هنرمندان، آموزش نقاشی با مدرک بین المللی و فروش اینترنتی آثار هنری را دارد.
سایت گالری نقاشی پگانا آرت برگزارکننده نمایشگاه ملی و بین المللی در برج میلاد و دیگر مناطق کشور و همچنی برگزارکننده گالری نقاشی مدرن که قصد معرفی هنرمندان، آموزش نقاشی با مدرک بین المللی و فروش اینترنتی آثار هنری را دارد.سایت گالری نقاشی پگانا آرت برگزارکننده نمایشگاه ملی و بین المللی در برج میلاد و دیگر مناطق کشور و همچنی برگزارکننده گالری نقاشی مدرن که قصد معرفی هنرمندان، آموزش نقاشی با مدرک بین المللی و فروش اینترنتی آثار هنری را دارد.سایت گالری نقاشی پگانا آرت برگزارکننده نمایشگاه ملی و بین المللی در برج میلاد و دیگر مناطق کشور و همچنی برگزارکننده گالری نقاشی مدرن که قصد معرفی هنرمندان، آموزش نقاشی با مدرک بین المللی و فروش اینترنتی آثار هنری را دارد.سایت گالری نقاشی پگانا آرت برگزارکننده نمایشگاه ملی و بین المللی در برج میلاد و دیگر مناطق کشور و همچنی برگزارکننده گالری نقاشی مدرن که قصد معرفی هنرمندان، آموزش نقاشی با مدرک بین المللی و فروش اینترنتی آثار هنری را دارد.

درباره ی نمایشگاه تصویر خیال

نمایشگاه تصویر خیال در گالری آیریک که در ۴ آبان ۹۷ در تهران واقع در اتوبان ستاری، بلوار فردوس برگزار شد، هنرمندان آقای احمد پازوکی، امید اکبری، محمد کیوان مرز و خانم مریم زاده نیل ساز، فاطمه جمشیدی، نیکتا صمیمی، شادی علیپور، پریسا رسولی، نوشین خوشنودی و دیگر هنرمندان با تجربه در عرصه ی هنر، شرکت داشتند و آثار هنری خود را در گالری آیریک به نمایش گذاشتند. آثار این هنرمندان در گالری آیریک با استقبالی بی نظیر روبرو شد.

نمایشگاه تصویر خیال

گروه هنری پگانا برگزار کننده ی نمایشگاه های هنری در عرصه ی فرهنگ و هنر در آبان ۹۷ در گالری آیریک واقع در تهران اتوبان ستاری، نمایشگاه تصویر خیال را برگزار کرد.

زمان افتتاحیه: ۴ آبان ۹۷ ساعت ۱۷ الی ۲۱
ساعات بازدید: ۵ تا ۸ آبان از ساعت ۱۶.۳۰ الی ۲۰.۳۰
آدرس: تهران، اتوبان ستاری، بلوار فردوس شرق، نبش وفاآذر، مجتمع آیریک سنتر جنوبی، طبقه ۳، واحد ۱۰۲

هنرمندان شرکت کننده